Photoshop: Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút

Với khả năng hỗ trợ hình ảnh vector và sự linh hoạt trong ứng dụng, Pen Tool là công cụ không thể thiếu với người thiết kế đồ họa chuyên nghiệp. Đối với những người nghiệp dư công cụ này cũng tỏ ra hữu ích, khi cho phép thực hiện các thao tác như chọn vùng hay cắt ghép vật thể có hình thù đặc biệt. 

Trong bài hướng dẫn này chúng ta sẽ học cách sử dụng công cụ quan trọng này bằng cách vẽ lại hình một chú chim cánh cụt xinh xắn.
 

Đây là hình mà chúng ta sẽ tạo ra:

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 1

Cách làm:
 

Bước 1: 

Chúng ta sẽ dùng hình mẫu này để vẽ theo và luyện tập cách dùng Pen Tool. 

Mở hình đã tải trong Photoshop: vào menu File -> Open. Tiếp theo, vào menu Image -> Image Size và giảm kích thước xuống 1800 x 2546 pixel.
 

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 2

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 3

 

Trên cửa sổ Layers, kéo thả Background Layer xuống biểu tượng New Layer để sao chép layer này. 

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 4

Tiếp theo, hãy kéo và thả Background Layer xuống biểu tượng Delete để xóa nó.

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 5

Bấm vào layer Background Layer và giảm giá trị Opacity xuống 50% để có thể nhìn rõ các đường nét chúng ta sẽ tạo ra trong các bước tiếp theo.

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 6

 

Bước 2: 

Bấm vào biểu tượng New Layer để tạo ra layer mới. Bấm hai lần vào layer vừa tạo và đổi tên thành ‘Body’. 


[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 7
[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 8

Trên thanh công cụ, hãy chọn Pen Tool (phím tắt P), rồi điều chỉnh cài đặt như hình dưới đây.

 

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 9

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 10 

Bước 3: 

Chúng ta sẽ bắt đầu vẽ đường bao quanh phần thân của chú chim cánh cụt.

 

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 11

 

Trước hết, hãy bấm một lần vào đỉnh đầu; một hình vuông nhỏ sẽ hiện lên. Hình vuông này được gọi là “điểm neo” (anchor point). Đó là điểm khởi đầu cho đường Path.
 

Đối với các vùng to hơn, bạn có thể dùng các đường Path to hơn thay vì tạo ra nhiều điểm neo, để đường Path bao quanh được mượt hơn. Nhưng bạn có thể thử cả hai cách để xem cách nào tỏ ra phù hợp với nhu cầu của bạn nhất.

 

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 12

 

Khi bạn di chuyển đến các vùng nhỏ và có nhiều chi tiết hơn như chân, bạn cần dùng nhiều điểm neo và các đường Path ngắn hơn.

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 13

 

Bước 4:
Khi đã có điểm Anchor đầu tiên (tạo ra ở trên), hãy bấm vào điểm nối giữa đầu và cánh và giữ chuột.

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 14

Bây giờ, vẫn giữ chuột, hãy kéo con trỏ xuống. Bạn sẽ thấy rằng đường Path sẽ bị cong theo. Giữ chuột và kéo con trỏ, rồi thả khi đường Path chạy sát quanh đầu con chim.
 

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 15

Nếu như lần đầu làm đường Path chưa được chính xác, bạn có thể sửa chữa bằng ba cách.

Cách thứ nhất là xóa bỏ điểm neo mới nhất được tạo ra bằng cách nhấn phím Delete. Khi đó, điểm neo cuối cùng được tạo sẽ bị xóa. Sau khi xóa, bạn cần bấm vào điểm neo gần nhất điểm neo bị xóa để tiếp tục đường Path; nếu không làm như vậy, một đường Path nhánh con mới sẽ được tạo ra.

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 16 
[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 17

 

Cách thứ hai, là chỉnh sửa góc độ cong của đường Path thông qua công cụ Convert Point. Khi tạo ra đường Path, bạn sẽ thấy có hai đường thẳng giao nhau ở điểm neo thứ hai. Các đừong này được gọi là đường định vị/định hướng. Các đường này sẽ điều khiển góc độ và độ dài của đường cong.
 

Để sử dụng Convert Point Tool, hãy giữ phím Alt (PenTool vẫn được chọn trên thanh công cụ). Tiếp theo, hãy di chuyển con trỏ lên gần điểm đầu tiên đường thẳng ở phía trên. Bạn sẽ thấy biểu tượng con trỏ thay đổi (Con trỏ chỉ thay đổi khi bạn di nó đến gần điểm neo hoặc đầu của đường định vị). Hãy bấm và giữ con trỏ trên đầu đường định vị trên. Giữ chuột và di chuyển con trỏ để chỉnh sửa đường cong.

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 18

Cách thứ ba để chỉnh sửa đường Path là giữ phím Ctrl rồi bấm và giữ chuột  để thay đổi các điểm neo/đường Path. Bạn có thể dùng cách này để di chuyển điểm neo/đường Path hoặc thay đổi kích thước của đường Path.

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 19

 

Nếu cần, hãy vẽ thử một vài đường để làm quen với các thao tác trên.
 

Bước 5:
 

Bạn có thể thấy rằng đường định vị dưới của đường Path đầu tiên là khá dài. Nếu để nguyên độ dài như vậy, bạn sẽ không thể vẽ đường cong nhỏ xung quanh phần cánh của con chim, do đường định vị dài chỉ có thể tạo ra các đường cong lớn (và ngược lại, đối với các đường cong nhỏ, độ dài của đường định vị cần phải ngắn hơn).
 

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 20

 

Để thu nhỏ đường định vị, hãy giữ phím Alt, bấm giữ chuột rồi kéo đầu của đường định vị dưới lên trên, và đặt nó theo chiều của cánh chim, ở vị trí khá gần điểm neo thứ hai.

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 21

 

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 22

 

Hãy tiếp tục thao tác giống như nêu trên để tạo ra các đường cong lớn nhỏ sao cho tạo ra đường Path bao quanh thân con chim như hình dưới đây:

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 23

Khi thao tác, hãy nhớ các nguyên tắc:

- Giữ chuột và kéo con trỏ để tạo đường cong
- Đường định vị dài sẽ tạo ra đường cong lớn, đường định vị ngắn sẽ tạo ra đường cong nhỏ hơn.
- Bấm vào điểm neo gần nhất khi bạn xóa điểm neo
- Dùng công cụ Convert Point để điều chỉnh độ dài của đường định vị
- Phóng to các vùng chi tiết nhỏ để tạo ra các đường thẳng và đường cong chính xác hơn
 

Bước 6:

Khi vẽ xong đường bao quanh cánh phải của chú chim, hãy bấm vào điểm neo đầu tiên để đóng và hoàn tất đường Path. Hình của bạn sẽ trông giống như thế này: 

 

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 24

 

Tiếp theo, hãy bấm vào biểu tượng ô màu ở dưới thanh công cụ để đổi màu chính thành màu đen.

 

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 25

 

Bấm chuột phải (Pen Tool vẫn được chọn trên thanh công cụ) và chọn Fill Path. Tiếp theo, chỉnh cài đặt như hình dưới đây.

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 26

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 27

 

Nhấn phím Delete để xóa bỏ đường Path của Pen Tool sẽ chạy quanh thân con chim.

 

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 28

 

Hình của bạn sẽ trông như hình dưới đây:

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 29

 


Bước 7:

 Trên cửa sổ Layers, bấm vào biểu tượng mắt bên cạnh layer Body để ẩn layer này đi.

 

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 30
 

 

Tạo ra layer mới (phía trên của layer ‘Body’) và đặt tên cho layer này là ‘Stomach’. Hãy dùng Pen Tool để vẽ đường xung quanh phần màu trắng trên thân chú chim.
[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 31


Khi đã vẽ xong và đóng đường Path, hãy đổi màu chính thành trắng, bấm chuột phải và chọn Fill Path. Nhấn phím Delete để xóa bỏ đường của Pen Tool.

Hình của bạn khi vẽ xong phần thân màu trắng:
[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 32


Bước 8:

Tạo ra layer mới và đặt tên cho layer này là ‘Left Eye’. Ẩn tất cả các layer khác (bấm vào biểu tượng mắt) trừ layer có hình mẫu.

Để vẽ lại mắt, bạn có thể dùng Ellipse Tool hoặc vẽ đường xung quanh bằng Pen Tool. Sau đó, hãy tô màu toàn bộ với màu đen bằng lệnh Fill Path tương tự như ở trên.

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 33


Sau khi xong mắt bên trái, hãy sao chép Layer này (nhấn Ctrl+J) rồi dùng công cụ Move (giữ phím Ctrl rồi dùng chuột di chuyển vật thể) để tạo ra mắt bên phải. Đổi tên cho layer này là ‘Right Eye’.

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 34

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 35


Bước 9:

Tạo ra layer mới và đặt tên cho nó là ‘Beak’. Tiếp tục ẩn các layer còn lại rồi vẽ đường xung quanh mỏ chim bằng Pen Tool. Đổi giá trị màu thành #fbdf26. Tô màu với lệnh Fill Path rồi nhấn phím Delete để xóa đường Path.

[Photoshop] Chinh phục Pen Tool chỉ trong ít phút 36


Bước 10:

Xóa layer hình mẫu và bấm vào biểu tượng mắt bên cạnh các Layer khác để hiển thị tất cả. Tạo ra layer mới, kéo nó xuống dưới cùng cửa sổ Layers và tô màu trắng toàn bộ (dùng Paint Bucket trên thanh công cụ).

 

Chia sẻ
Twitter
Google Bookmark